Sunday, April 22, 2018

זה למה אני לא אוהב בוטים "חכמים"


זה למה אני לא אוהב בוטים "חכמים".

הבוט של Wysa שאמור לגרום לך להרגיש טוב ....

Tuesday, April 3, 2018

תמונות לפרוייקטים עם הילדים (ועוד קצת אחרים) - מישהו אמר גיקון ?