Sunday, March 27, 2011

השוואת ביצועי JavaScript במנועי IE9 אל מול FireFox 4 ו - Chrome


השוואת ביצועי JavaScript במנועי IE9 אל מול FireFox 4 ו - Chrome,

עם יציאתו הכל כך מתוקשרת לעולם של Internet Explorer 9 החלטתי לעשות בדיקה קצרה (שכבר זמן רב אני מעוניין לערוך) בהשוואת ביצועים של JavaScript בין הדפדפנים השונים ואולי גם בכלל על התנהגות של השפה (JavaScript) בדפדפן עצמו.

נעשו השוואות רבות בין הדפדפנים, על ידי החברות עצמן ועל ידי אנשים פרטיים, ובלוגים רבים נכתבו על ההבדלים שבין הדפדפנים, אך נראה שרובם התמקדו בהבדלים שבין הדפדפנים הן בממשק החיצוני והן בתמיכה (או אי תמיכה) של הדפדפנים בתקנים החדשים של HTML5 ו – CSS3.

בסקירה קצרה זו, של שמונה בדיקות שונות הבודקות נושאים שונים הן ב – JavaScript והן בתהליך העבודה של JavaScript אל מול הדפדפן, ניסיתי אני להתייחס לביצועים של JavaScript בתוך הדפדפן עצמו, ואמנם שגם על כך כבר נכתב הרבה, טוב מראה עיניים וניסיון עצמי וגם ניסיתי לדמות עבודה אמיתי באמצעות JavaScript לשימושים יום יומיים בכל אתר. ..

למאמר המלאNo comments:

Post a Comment